český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec Néolube AL 500 mazivo pre potravinársky priemysel bez obsahu uhľovodíkov

 

  

 

Mazivo do extrémneho tlaku

Aditívum s antioxidačným a protikoróznym činidlom

Silné napätie

Nízka a vysoká rýchlosť

Veľmi nízka teplota

Vynikajúca odolnosť voči vode a pare

 

 

Spĺňa odporúčanie Komisie (EÚ) 2017/84 zo 16. januára 2017 o monitorovaní uhľovodíkov z minerálnych olejov v potravinách, ako aj materiáloch a výrobkoch prichádzajúcich do styku s potravinami

Mazivo pre agropotravinársky priemysel bez obsahu uhľovodíkov,

bez obsahu MOSH/POSH, bez MOAH 

 

Mazivo na údržbu v priemysle bez zlúčenín rastlinného pôvodu,

bez rizika obsahu zvyškových pesticídov alebo geneticky modifikovaných organizmov

 

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI TEPLOTÁM

bod odkvapnutia

Teplota pri nepretržitej prevádzke

Vrcholová používaná teplota

 

 

> 150°C

-40°C  +120°C

-40°C  +130°C

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI ZAŤAŽENIU

Záťažový test 4 ball N   

ASTM D 2266       Priemer odtlačku      

ASTM D 2596       Index zvarového zaťaženia  

 

TIMKEN test

ASTM D 2509                       

Extrémny tlak, proti oderu

 

 

 

0,65 mm

3150 N

 

30 lbs

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI RÝCHLOSTIAM

Otáčkový faktor 

n.dm          

Vhodné pre nízke aj vysoké rýchlosti

axiálne alebo lineárne

 

 

300 000 mm.min-1

 

 

 

 

 

ODOLNOSŤ PROTI PROSTREDIAM

EMCOR TEST       NF T 60 135   

Antikorózne

Vynikajúca odolnosť voči vode, vymývaniu

vodou a voči pare.

 

 

 

Hodnotenie 0

 

 

TRIEDA NLGI 2 

 

 

Ľahko čerpateľné, ľahko dávkovateľné

aj v rámci automatického mazania.

 

 

  

 

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Registrujúci sa do postupu alebo metódy

Analýza nebezpečenstiev

Kritické body

na ich zvládnutie

ISO 22 000

CODEX ALIMENTARIUS

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE