český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec průsvitný mazací tuk Codex – NEOLUBE® AL 150 – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/12/01 10:04

PŘILNAVÝ MAZACÍ TUK CODEX

Mazivo s osvědčením NSF H1 pro zemědělský a potravinářský průmysl

Kvalita Codex pro farmaceutický průmysl

Průsvitný, bez zápachu, bez chuti

Bez organoleptických účinků

Vynikající odolnost vůči vodě a páře

 

 

 

 

POPIS
Anorganický gel s aditivem proti korozi. Plastické mazivo s vynikající přilnavostí vhodné na mechanické součástky s pomalou rychlostí.

Kompatibilní se všemi kovy, termosetovými materiály, kompozity a elastomery.

 

OBLASTI POUŽITÍ
Ložiska, kloubové spoje.

Převodová zařízení, válečkové řetězy, řetězy s dlouhou roztečí, typu API, s dutými nýty, Fleyerovy řetězy, lamelové převody, převodovky s pevným převodem, ozubená soukolí.
Ozubené převody, přímé převody, čelní ozubená kola, šneky.
Přenos informací, vačky, zdvihátka.
Vedení, sloupky, kluznice.
Čerpadla, ventily, kohouty s vnějším závitem nebo s posuvným víkem.
Perkolátory, ohřívače vody, počitadla, časová razítka, měřicí zařízení, námořní vybavení, družicová navigace, míchací tyčinky, míchače, drtiče, lisy, odstředivky, sterilizátory, balicí stroje, zemědělská zařízení, baličky, kapslovací stroje, přebalovací stroje, lisovací nástroje.
Veškerá čistá mazání bez rizika znečištění.
Montáž spojů.

Konzervárny, pekárny, výroba jemného pečiva, výroba sušenek, cukrárny.

Uzenářství, sýrárny, jatka, krmivo pro dobytek.

Průmyslové ledárny, pivovary, minerální vody.

Vinohradnické a vinařské provozy.

Expediční firmy ovoce a zeleniny.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MAZACÍHO TUKU

VLASTNOSTI                         

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Hladký, vláknitý

nm

Barva

Vizuální

Bezbarvý

nm

Hustota při 25 °C (pyknometr)

NF T 30 020

897

kg/m³

Třída NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Klasifikace

podle schopnosti penetrace

Mýdlo/gelující přísada

-

Organický

-

Typ tuhých maziv

-

Neobsahuje

%

Penetrace při 25 °C                       

Bez provozu                         

Po 60 provozních cyklech           

Po 1000 provozních cyklech            

Po 10000 provozních cyklech        

Po 100000 provozních cyklech       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265–295

265–295

265–295

285–315

290–320

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod skápnutí

Bod skápnutí pokud je vyšší než 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566 

 ASTM D 2265

Neobsahuje

Netavitelný

°C

 

Nečistoty

> 25 µm

> 75 µm

> 125 µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 

nb/ml

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADNÍHO OLEJE

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Typ základního oleje

-

Minerální

-

Kinematická viskozita při 40°C       

Kinematická viskozita při 100°C

NF EN ISO 3104

90

70

mm2/s

mm2/s

Číslo kyselosti

NF ISO 6618

0,0

mg KOH/l

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA nebo METODA

HODNOTA

JEDNOTKA

Odlučování oleje 7 dní při 40 °C (pocení)

NF T 60 191

0

hmotn. %

Odlučování oleje 24 hod při 41 kPa (tlakové pocení)

ASTM D 1742

4

hmotn. %

Sulfátový popel

NF T 60 144

0,1

hmotn. %

Koroze měděného pásku

ASTM D 4048

1a

Kóty

Oxidační stabilita

ASTM D 942

5

psi

Ztráta odpařováním 22 hod při 121 °C

ASTM D 972

6

hmotn. %

 

Ztráta odpařováním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

7

 

      hmotn. %

Bobtnání na elastomerech

70 hod při 100 °C

ASTM D 4289,83

2,5

Rozměrová stálost v %

Teplotní rozsahy

Nepřetržitě

Špičkově

 

-

-

 

-20 +150

-20 +160

               

°C

°C

Faktor otáček

n.dm

150 000

  mm.min-1

Čtyřkuličkový test                            

Průměr opotřebení                  

Index svarového zatížení

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,80

1600

 

mm

N

Test TIMKEN

ASTM D 2509

20

Ibs

Antikorozní test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

0–1

1

        

         Kóty      

Kóty

Odolnost proti vymývání vodou při 80°C

ASTM 1264

8

hmotn. %

 

NÁVOD K POUŽITÍ
Protřepejte sprej nahoru a dolů po dobu několika sekund, až se odlepí kulička obsažená v nádobce. Nastříkejte ze vzdálenosti 15 až 25 cm na součásti, které chcete ošetřit v závislosti na jejich velikosti.

Nebezpečný ve formě aerosolu. Dodržujte bezpečnostní opatření, bezpečnostní věty na obalu, viz bezpečnostní list. Pouze pro profesionální použití.

 

PŘEDSTAVENÍ

Difuzéry, nástavce, uzávěry, kapsle, víčka

modrá, lze sledovat a detekovat

 

 

 

 

 

    Sprej 650 ml 

      

Průsvitný, přilnavý, netavitelný mazací tuk bez zápachu, bez chuti, bez organoleptických účinků. Schválený dle NSF H1. Odnímatelná zařízení lze sledovat a detekovat. HACCP BRC8 IFS, kompatibilní elastomery. mazací tuk codex bezbarvý mazací tuk čistý mazací tuk styk s potravinami potravinová kvalita mazací tuk styk s potravinami sprej mazací tuk styk s potravinami ve spreji mazací tuk styk s potravinami ve sprejové nádobě technický tuk průmyslový tuk, mazací tuk codex bezbarvý mazací tuk čistý mazací tuk styk s potravinami mazací tuk potravinové jakosti mazací tuk styk s potravinami sprej mazací tuk styk s potravinami ve spreji mazací tuk styk s potravinami ve sprejové nádobě technický tuk průmyslový tuk. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technických tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Mazací tuk Codex kartuše. Mazací tuk Codex sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

 

 

 

                   Plechovka 1 L

Průsvitný, přilnavý, netavitelný mazací tuk bez zápachu, bez chuti, bez organoleptických účinků. Schválený dle NSF H1. Odnímatelná zařízení lze sledovat a detekovat. HACCP BRC8 IFS, kompatibilní elastomery. mazací tuk codex bezbarvý mazací tuk čistý mazací tuk styk s potravinami potravinová kvalita mazací tuk styk s potravinami sprej mazací tuk styk s potravinami ve spreji mazací tuk styk s potravinami ve sprejové nádobě technický tuk průmyslový tuk, mazací tuk codex bezbarvý mazací tuk čistý mazací tuk styk s potravinami mazací tuk potravinové jakosti mazací tuk styk s potravinami sprej mazací tuk styk s potravinami ve spreji mazací tuk styk s potravinami ve sprejové nádobě technický tuk průmyslový tuk. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technických tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Mazací tuk Codex kartuše. Mazací tuk Codex sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

    Kartuše 430 ml

Průsvitný, přilnavý, netavitelný mazací tuk bez zápachu, bez chuti, bez organoleptických účinků. Schválený dle NSF H1. Odnímatelná zařízení lze sledovat a detekovat. HACCP BRC8 IFS, kompatibilní elastomery. mazací tuk codex bezbarvý mazací tuk čistý mazací tuk styk s potravinami potravinová kvalita mazací tuk styk s potravinami sprej mazací tuk styk s potravinami ve spreji mazací tuk styk s potravinami ve sprejové nádobě technický tuk průmyslový tuk, mazací tuk codex bezbarvý mazací tuk čistý mazací tuk styk s potravinami mazací tuk potravinové jakosti mazací tuk styk s potravinami sprej mazací tuk styk s potravinami ve spreji mazací tuk styk s potravinami ve sprejové nádobě technický tuk průmyslový tuk. dodavatelé technických tuků. dodavatelé průmyslových tuků. dodavatelé průmyslových maziv. výrobci technických tuků. výrobci průmyslových tuků. výrobci průmyslových maziv. Mazací tuk Codex kartuše. Mazací tuk Codex sprej. Technické spreje. Spreje na technickou údržbu. Dodavatelé sprejů. Výrobci sprejů. Výrobek pro provádění údržby v průmyslovém prostředí

 

Výrobek pro zemědělský a potravinářský průmysl

Spadá do přístupu nebo metody HACCP

Analýza rizik, řízení kritických bodů

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategorie NSF: 

Mazivo H1: lze používat v oblasti výroby potravin. Použitelný jako mazivo, antikorozní prostředek, prostředek proti přilnavosti spojů zavírání nádrží, jako tuk pro mazání zařízení nacházejících se v zónách s možným stykem s potravinami.

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE